Meclis Gündemi

 • 4. DÖNEM 11. TOPLANTI (01 ARALIK 2017 ) 20. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 1. TOPLANTI (01 ARALIK 2017 ) 19. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 10. TOPLANTI (01 KASIM 2017 ) 19. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 9. TOPLANTI (02 EKİM 2017 ) 17. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 8. TOPLANTI (05 EYLÜL 2017 ) 15. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 7. TOPLANTI (03 TEMMUZ 2017 ) 13. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 6. TOPLANTI (01 HAZİRAN 2017 ) 11. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 5. TOPLANTI (02 MAYIS 2017 ) 9. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 4. TOPLANTI (03 NİSAN 2017 ) 7. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 3. TOPLANTI (01 MART 2017) 5. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 2. TOPLANTI (01 ŞUBAT 2017) 3. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 4. DÖNEM 1. TOPLANTI (02 OCAK 2017) 1. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 11. TOPLANTI (01 ARALIK 2016) 20. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 10. TOPLANTI (01 KASIM 2016) 19. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 9. TOPLANTI (03 EKİM 2016) 17. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 9. TOPLANTI (01 EYLÜL 2016) 15. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 7. TOPLANTI (11 TEMMUZ 2016) 13. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 6. TOPLANTI (01 HAZİRAN 2016) 11. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 5. TOPLANTI (02 MAYIS 2016) 9. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 4. TOPLANTI (04 NİSAN 2016) 7. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 3. TOPLANTI (01 MART 2016 ) 5. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3. DÖNEM 2. TOPLANTI (01 ŞUBAT 2016) 3. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 3.DÖNEM 1.TOPLANTI (04 OCAK 2016) 1. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 11. TOPLANTI (01 ARALIK 2015) 21. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 10. TOPLANTI (02 KASIM 2015) 19. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 9. TOPLANTI (02 EKİM 2015) 17. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 8. TOPLANTI (01 EYLÜL 2015) 15. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 7. TOPLANTI (2015 TEMMUZ AYI ) 13. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 6. TOPLANTI (2015 HAZİRAN AYI) 11. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 5. TOPLANTI (2015 MAYIS AYI) 9. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 4. TOPLANTI (2015 NİSAN AYI ) 7. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 3. TOPLANTI (2015 MART AYI ) 5. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 2. TOPLANTI (2015 ŞUBAT AYI ) 3. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2. DÖNEM 1. TOPLANTI (2015 OCAK AYI ) 1. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 1. DÖNEM 11. TOPLANTI (2014 ARALIK AYI ) 21. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 1. DÖNEM 10. TOPLANTI (2014 KASIM AYI ) 19. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 1. DÖNEM 9. TOPLANTI (2014 EKİM AYI ) 16. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ